Kernenergie: onbekend maakt onbemind, en de gevolgen zijn disastreus

vr, 19/07/2019 - 11:10
0 comments
De grote ommekeer

In 2017 verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift Energies een paper die de tegenstanders van kernenergie op zijn minst zou moeten doen nadenken over hun ongefundeerde vooroordelen tegen deze ronduit schitterende energiebron. De titel van de paper is Nuclear Power Learning and Deployment Rates; Disruption and Global Benefits Forgone, geschreven door de econoom Peter A. Lang en gepubliceerd in een peer reviewed tijdschrift.

De studie vertrekt van het idee van de leercurve, het idee namelijk dat als men meer en meer gebruik maakt van een bepaalde technologie, de efficiëntie ervan verhoogt en de (marginale) kost ervan daalt. Meer bepaalt kijkt de paper na in welke mate de kosten dalen bij elke verdubbeling van de productie-capaciteit (Overnight Construction Cost). Ze doen dat voor zeven landen: de Verenigde Staten, Frankrijk, Canada, Japan, Duitsland, Indië en Zuid-Korea.

De resultaten voor kernenergie zijn ronduit indrukwekkend.

Voor alle landen samen daalde de OCC met 23% bij elke verdubbeling, met een maximum van 35% voor Japan! Ik zeg dit in de verleden tijd want sinds 1972 is de situatie veranderd. Niet gewoon veranderd, maar volledig omgekeerd. Sinds dat jaar zijn de percentages negatief geworden - met uitzondering van Zuid-Korea. Deze ommekeer is het gevolg van het anti-nucleair activisme dat gedurende de jaren zeventig opstak, waardoor de meeste landen het bouwen van kerncentrales hebben gestaakt. Daardoor zijn ze op de negatieve kant van de leercurve geraakt; en zijn de kosten van kernenergie beginnen stijgen.

Het is echter zeer belangrijk te beseffen dat dit niet het gevolg is van bepaalde tekortkomingen in de technologie, maar het gevolg van een verandering in de energiepolitiek. Als deze verandering zich niet had voorgedaan dan zouden de kosten verder gedaald zijn: ze zouden dan in 2015 tussen de 5% en 15% zijn geweest van de kosten in 1972. Een daling kortom van een factor 20! Schrijft de auteur:

These are striking cost reductions that, to be achieved, would have required pre-reversal learning rates and deployment rates to continue. If the rapid learning and deployment rates that prevailed pre-reversal could be achieved again, nuclear power would become much cheaper than fossil fuel technologies in the future. Some may regard this as too optimistic. However, there is no apparent physical or technical reason why they could not have continued and cannot prevail again. They have prevailed in South Korea over the past 40 years, and there are examples in other complex technologies and industries of cost reductions at similar rates that persisted over the past 50 years at the same time as the OCC of nuclear power was increasing rapidly.

De gevolgen van de beslissing om kernenergie af te bouwen, zijn ronduit desastreus.

Zonder beleidsommezwaai had kernenergie gebruikt kunnen worden ter vervanging van kolen en gas en daardoor 9,5 milljoen doden kunnen vermijden alsook 174 gigaton CO2-uitstoot. Dan hadden we alle klimaatbetogingen en green new deals vandaag niet nodig gehad. Bovendien zouden de kosten van elektriciteit zijn gedaald, met hogere economische groei en meer welvaart tot gevolg. Wellicht had Frankrijk dan niet met een opstand van de gele hesjes gezeten. Uiteraard zou ook de algemene volksgezondheid erop vooruit zijn gegaan, temeer daar het hogere elektriciteitsgebruik als gevolg van de lagere kostprijs, mensen ertoe zou aan gezet hebben om de woning niet meer te verwarmen met houtstoven of andere vervuilende middelen. En dat is nog niet alles:

The benefits forgone may have been substantially greater than estimated in the present counterfactual analyses. World energy consumption slowed in the 1970s and GDP growth rate slowed too. If the transition from fossil fuels to nuclear power had not been disrupted, world GDP growth may not have slowed as much. The global economy could have been significantly different from what it is now.

Mijn conclusie? De beslissing om af te stappen van kernenergie in een aantal landen, is wat mij betreft niet meer of minder dan een misdaad tegen de mensheid. Als dat hard klinkt, bedenk dan dit: 9 miljoen mensen is 3 miljoen mensen meer dan het aantal joden dat omkwam in de Holocaust. Als dat nog niet genoeg is om het gebruik van kernenergie op zijn minst opnieuw te heroverwegen dan begrijp ik er niets meer van.