Libertarisme

do, 18/07/2019 - 10:23
0 comments

The Flemish Beerdrinker is een website van een libertariër. Er zal hier dan ook veel aandacht aan het libertarisme worden besteed.

Wikipedia definieert libertarisme als volgt:

"Libertariërs zijn voorstanders van een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid, op het persoonlijke vlak, op het economische vlak of op allebei. Hierdoor valt de libertarische stroming uiteen in een linkervleugel, die overheidsingrijpen accepteert om persoonlijke vrijheden te beschermen (in de VS belichaamd door een organisatie als de ACLU) en een rechtse stroming, die een vrijwel bandeloos kapitalisme onder een minimale overheid voorstaat. (...)

De grondslag van het libertarisme kan worden samengevat in het non-agressieprincipe: "iedereen heeft de vrijheid te doen en laten wat hij wil, zolang hij geen geweld gebruikt om iemands persoon of eigendom aan te tasten (je kunt wel geweld gebruiken als verdediging tegen iemand die deze regel overtreedt)". Geweld wordt in dit verband gedefinieerd als het aantasten van de persoon of het eigendom van een ander zonder toestemming of instemming van die ander, of het dreigen hiermee.Het non-agressieprincipe is de basis voor het voluntarisme.

Het begrip "libertarisch" en de denkstroming libertarisme zijn in de jaren zestig in de Verenigde Staten geïntroduceerd door aanhangers van het 19e-eeuwse klassiek liberalisme de 'vrije markt', om hun politieke filosofie te kunnen onderscheiden van het in die tijd in de VS dominant geworden progressief liberalisme. Het liberalisme in de VS, en later ook in Europa, werden namelijk synoniem voor een maatschappijvisie waarbij overheidsinterventie in de markt nodig is om vrijheid te creëren."